top of page

In 2021 een nieuw handicapsysteem in golf

Op 1 januari 2021 wordt in Nederland het nieuwe wereldhandicapsysteem (WHS) ingevoerd. Wat er gaat er voor jou als golfer veranderen en hoe wordt je nieuwe handicap berekend?

nieuw-wereldwijd-handicapsysteem-januari

De golfregels zijn overal ter wereld hetzelfde, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen om de handicap en speelsterkte van golfers te bepalen. Om golfers van verschillende niveaus uit alle landen met elkaar te kunnen laten spelen, en op elke baan ter wereld handicaps met elkaar te kunnen vergelijken, is er een initiatief gestart om wereldwijd één systeem te gebruiken, het World Handicap System (WHS). Dankzij dit handicapsysteem hoef je in het buitenland nooit meer uit te leggen hoe jouw handicap tot stand is gekomen, en weet je ook precies hoe dat in andere landen gebeurt. 

De golfregels zijn overal ter wereld hetzelfde, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen om de handicap en speelsterkte van golfers te bepalen. Om golfers van verschillende niveaus uit alle landen met elkaar te kunnen laten spelen, en op elke baan ter wereld handicaps met elkaar te kunnen vergelijken, is er een initiatief gestart om wereldwijd één systeem te gebruiken, het World Handicap System (WHS). Dankzij dit handicapsysteem hoef je in het buitenland nooit meer uit te leggen hoe jouw handicap tot stand is gekomen, en weet je ook precies hoe dat in andere landen gebeurt. 

Vanaf 1 januari 2021 

In sommige EGA-landen wordt het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd, maar in Nederland een jaar later, op 1 januari 2021. Tot die tijd geldt nog het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). Omdat de details van het WHS pas in het najaar van 2019 bekend worden, geeft dat weinig tijd om per 1 januari 2020 over te gaan op het nieuwe systeem. Met het uitstel van een jaar krijgen clubs meer tijd om het systeem door te voeren. 

Vanaf 1 januari 2021 

In het nieuwe systeem wordt een handicap gebaseerd op de laatste 20 qualifying ronden van een speler. Het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes bepaalt je handicap. Hier wordt een vaste formule voor gebruikt. Op 1 januari 2021 wordt je nieuw handicap berekend op basis van de scores die je tot die tijd hebt ingeleverd.

 

Golfers worden aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen om zo goed mogelijk een handicap te bepalen. Als er maar 8 scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die 8 scores. Heeft een golfer minder dan 8 scores, bijvoorbeeld 3, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die 3 scores.

 

Als een golfer nog helemaal geen qualifying ronden heeft gespeeld, dan wordt zijn EGA-handicap op 1 januari 2021 ook zijn of haar World Handicap Index. Nieuwe spelers krijgen na één qualifying ronde een handicap. De maximale handicap voor vrouwen en mannen blijft 54 en handicaps verlopen niet na een bepaalde periode van inactiviteit.

Wat gebeurt er met het stablefordsysteem?

Met de invoering van het World Handicap System verandert de manier waarop een handicap van een golfer wordt berekend. Je handicap wordt in de toekomst niet meer op basis van Stablefordpunten berekend. Stableford blijft wel bestaan als spelvorm, maar wordt dus niet meer gebruikt voor je handicap. Misschien vraag je je nu af: wat schrijf ik op mijn scorekaart? Je handicap wordt gebaseerd op je brutoscore, dus op het aantal slagen dat je nodig hebt gehad voor een hole, maar hier zit wel een maximum aan om snel spel te bevorderen. Deze 'maximum score' is een netto-double bogey (de eerste score die met jouw handicap geen Stablefordpunten meer zou hebben opgeleverd). 

 

Voorbeeld: je hebt handicap 23 en je krijgt bij 18 holes 24 slagen mee. Je speelt een par-4 met stroke-index 12; met jouw playing handicap krijg je op deze hole 1 slag extra. Je speelt dus op deze hole een netto-par bij 5 slagen. Bij 7 slagen heb je een netto-double bogey en dat is je maximum score op die hole. Die noteer je. Je zet geen streep meer in je scorekaart. Als je twee slagen mee krijgt, is je netto-double bogey een 8, enzovoort.  

Wat blijft hetzelfde?

Spelers zullen straks bij een qualifying ronde of wedstrijd met een playing handicap spelen en "slagen meekrijgen", net als nu. En die playing handicap zal te vinden zijn op de handicapslagentabel van de baan waar je speelt, net als nu.

 

Wat ook niet verandert is dat de moeilijkheidsgraad van de verschillende tees van een golfbaan via course rating wordt vastgesteld. Uiteindelijk volgen hieruit de verschillende handicapslagentabellen. Met de invoering van het WHS wordt ook overal hetzelfde systeem gebruikt om de moeilijkheidsgraad van álle golfbanen in de wereld te bepalen. In Nederland wordt al sinds 1998 met dit Course Rating System gewerkt.


De USGA en R&A zijn de toezichthouders van het WHS, maar de bestaande autoriteiten blijven verantwoordelijk voor de handicapadministratie. In Nederland zijn vanaf 2021 net als nu de golfclubs de handicapautoriteit. 

Waarom één handicapsysteem voor de hele wereld?

Het nieuwe wereldhandicapsysteem is een initiatief van de regelinstanties R&A en USGA en de zes handicapautoriteiten die er nu zijn. Golf heeft één set regels voor alle spelers, één set regels voor equipment en één set regels voor de amateurstatus, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen. Het ene handicapsysteem is beter te begrijpen dan het andere en de systemen wijken ook van elkaar af in het berekenen van de speelsterkte van golfers. De speelsterktes van een Amerikaanse speler met handicap 24 en een Europese speler met handicap 24 komen dus niet altijd overeen. Anders gezegd: even sterke spelers op de wereld hebben vaak verschillende handicaps.

 

De initiatiefnemers denken dat het beter voor de sport is als er één handicapsysteem komt voor de hele wereld, één systeem met de beste facetten van de zes verschillende handicapsystemen. De doelen van het wereldhandicapsysteem zijn:

  • Een handicapsysteem dat nauwkeurig is maar ook gemakkelijk is te begrijpen; zodat meer golfers een handicap krijgen en onderhouden.

 

  • Overal op de wereld dezelfde handicapberekening. Spelers op de hele wereld kunnen dan met handicapverrekening op elke baan van de wereld een eerlijke strijd met elkaar voeren.

 

  • Een handicapsysteem dat voldoet aan de behoeftes en verwachtingen van golfers, golfclubs en golfinstanties over de hele wereld en dat aangepast kan worden aan nationale golfculturen.

Achtergrond

De initiatiefnemers willen golf met één goed te begrijpen handicapsysteem toegankelijker maken. De sport golf groeit in veel landen niet meer en de R&A, USGA en handicapautoriteiten proberen daar verandering in te brengen, niet alleen met een World Handicap System maar ook met de regelmodernisering die in 2019 is ingevoerd. De organisaties willen aanmoedigen dat golfers een handicap krijgen, dat het duidelijk is hoe die werkt en dat spelers proberen om hun handicap te verbeteren. 

 

'We horen golfers zeggen "Ik ben niet goed genoeg om een handicap te hebben" en "Ik speel niet genoeg om een handicap te hebben", zegt Mike Davis, de CEO van de USGA. "We willen een gastvrijer en socialer spel aanbieden. We kijken er naar uit om een nieuwe stap te nemen - tegelijk met de modernisering van de golfregels - en een route in de sport te creëren. Zodat golf makkelijker te begrijpen wordt en laagdrempeliger en plezieriger om te spelen.' Martin Slumbers van de R&A: 'Door samen te werken willen we golf een meer moderne sport maken, toegankelijker en leuker. We willen het verkrijgen van een handicap aantrekkelijker maken en we willen af van de complexiteit en verschillen die nieuwkomers kunnen afschrikken. Een handicap hebben die eenvoudiger is te begrijpen en overal in de wereld geldt kan golf veel leuker maken en het is een van de sterkste punten van onze sport.'

 

Alle handicapautoriteiten staan achter het nieuwe handicapsysteem, ook de EGA, onze handicapautoriteit. Het doel van het nieuwe systeem is niet om culturele verschillen te veranderen. In een land waar veel stableford-wedstrijden worden gespeeld kan deze traditie blijven bestaan, net als in een land waar veel strokeplay wordt gespeeld.

 

De huidige handicapautoriteiten zijn de EGA, Golf Australia, de Council of National Golf Unions (CONGU) in Groot-Brittannië en Ierland, de South African Golf Association (SAGA), de Argentine Golf Association (AAG) en de Amerikaanse USGA (United States Golf Association). Ze vertegenwoordigen ongeveer 15 miljoen golfers. Er wordt sinds 2015 uitgebreid overleg over het nieuwe wereldhandicapsysteem gepleegd en daarbij zijn ook Japan Golf Association en Golf Canada betrokken. Het nieuwe systeem is getest; in enquêtes onder 52.000 golfers en golfbesturen gaf 76 procent van de ondervraagde mensen aan dat ze een wereldhandicapsysteem een goed idee vinden; 22 procent had geen mening en 2 procent was tegen.

 

Het USGA Course and Slope Rating System zal de basis zijn om de moeilijkheid van een baan te bepalen en de playing handicap van een speler. Dit systeem wordt nu al in meer dan 80 landen gebruikt.

bottom of page