Alle wedstrijden van de Nederlandse Golfclub Costa Blanca worden gespeeld volgens de door de NGF gepubliceerde Golfregels.

De plaatselijke regels (zie hieronder) zijn additionele regels, die uitsluitend gelden voor de wedstrijden op La Marquesa Golf & Country Club in Rojales ( Alicante )

Plaatsen van de bal 

Als de bal op een deel van het algemene gebied ligt waar het gras gemaaid is tot fairway-hoogte, mag de speler de originele bal plaatsen om vervolgens de bal vanaf die plaats te spelen. - Referentie punt: ‘plaats van de originele bal’ - Grootte van het plaatsingsgebied: ‘een scorekaart lengte, maar onder deze voorwaarden:

  • Bal mag niet dichter bij de hole t.o.v. het referentie punt.

  • Moet in het algemene gebied liggen.

Hoogspanningskabels.

Indien de bal in de lucht een hoogspanningskabel raakt, moet de bal afgekeurd worden en zonder straf opnieuw worden gespeeld vanaf dezelfde plek. Indien de eerste bal teruggevonden wordt, moet deze uit het spel genomen worden.

Vaste opstakels.

Aangepaalde bomen/ jonge aanplant. De drainagegeul rechtsboven bij de green van hole 15. Buitenbegrenzingen, of enig ander terrein, wanneer deze van hout zijn gemaakt. Slangen en drainagebuizen. Met gravel gevulde afvoeren en drainageroosters. Zwarte drainageslangen, naast een boom (uitsluitend de slang, niet de boom). Zandhopen en afval, gereed om af te voeren evenals diepe sporen van machinerie.

Ingebedde bal.

Een door de baan, in zijn eigen inslag ingebedde bal, dat niet uit zand bestaat, mag worden opgenomen om schoongemaakt te worden en mag zonder strafslag gedropt worden, zo dicht als mogelijk bij het punt waar de bal zich bevond, maar niet dichter bij de hole.

Beschermd gebied bij hole 17.

Als de bal in het gebied ligt, dat met blauwe paaltjes is afgezet (nabij de tee van hole 17) is de speler verplicht, zonder strafslag, te droppen in de droppingzone.  (T17)

Buiten de baan.

Gemarkeerd door witte palen of witte lijnen op de muren of metalen afrasteringen of door afzetting van bebouwde percelen. In geval van buitengrenzen worden deze ook gemarkeerd door een weg of trottoirs, waarbij de grens die het dichtst bij de baan is de begrenzing markeert. Een bal die de openbare weg kruist, die als buiten de baan gedefinieerd wordt en verderop op deze weg stil komt te liggen, is buiten de baan. Ook al ligt hij op een ander gedeelte van de baan.

Wanneer je bal verloren is of out of bounds ligt.

Dan hoef je niet terug naar de plaats waar je vandaan geslagen hebt. Het werkt zo: Je krijgt twee strafslagen als je kiest om gebruik te maken van deze plaatselijke regel. Schat het punt in waar volgens jou de oorspronkelijke bal ligt of waar deze out of bounds is gegaan. 

Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole naar dit geschatte punt. Daarna schat je op dezelfde afstand van de hole in wat het dichtstbijzijnde punt op de grens van de fairway is. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole door dit punt. De dropzone waar je kunt droppen en vanaf kunt spelen voor twee strafslagen zal redelijk groot zijn: ergens tussen twee stoklengten buiten de lijnen en tussen de lijnen maar niet dichter bij de hole dan waar je denkt dat de oorspronkelijke bal ligt. 

 

Je kunt dus kiezen: Een provisionele bal spelen of geen provisionele bal spelen en gebruik maken van de plaatselijke regel (twee strafslagen)

Speel een tweede bal bij twijfel, en raadpleeg de Commissie voordat  de kaart ingeleverd wordt.

De afstanden van 50 meter  ( rood )  100 meter ( geel) en 150 meter ( wit) is altijd voorkant green.

Overtreding van bovenstaande regels is steeds: 2 Strafslagen.